żołnierze niemieccy
Ogólne informacje

Największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku (w Europie do 8/9 maja 1945 roku). Obszar działań wojennych objął prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryk Północnej, Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln żołnierzy. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów osób.

Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku –agresja Niemiec na Polskę. W historiografii ZSRR i współczesnej rosyjskiej używane jest pojęcie tzw. wielkiej wojny ojczyźnianej – od 22 czerwca 1941 roku ataku III Rzeszy na ZSRR do 9 maja 1945 roku – kapitulacji III Rzeszy w Berlinie, według czasu moskiewskiego. Historiografia radziecka i współczesna rosyjska odrzuca bowiem udział ZSRR w wojnie po stronie III Rzeszy w latach 1939–1941. Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny przeciwko państwom Osi 7 grudnia 1941 roku w konsekwencji japońskiego ataku na bazę amerykańskiej marynarki wojennej w Pearl Harbor, wypowiedzenia wojny USA przez Japonię, a następnie 11 grudnia 1941 roku przez III Rzeszę.

  Główne działania zbrojne w trakcie 2 WŚ:
 • Agresja III Rzeszy i ZSRR na Polskę
 • Konfrontacja japońsko-radziecka
 • Front zachodni 1939–1940
 • Agresja ZSRR na Finlandię – wojna zimowa
 • Bitwa o Atlantyk
 • Niemiecka inwazja na Skandynawię
 • Niemiecka inwazja na Francję i Niderlandy
 • Bitwa o Anglię
 • Kampania bałkańska
 • Kampania afrykańska 1940–1942
 • Kampania iracka
 • Niemiecka inwazja na Związek Radziecki
 • Walki na Bałtyku 1941–1943
 • Kampania moskiewska
 • Kampania irańska
 • Kontrofensywy radzieckie
 • Atak Japonii na Stany Zjednoczone
 • Wojna na Pacyfiku
 • Kampania afrykańska 1942–1943
 • Front wschodni 1942–1943
 • Kampania włoska
 • Walki na Bałtyku 1944–1945
 • Front zachodni 1944–1945
 • Front wschodni 1944–1945

II wojnę światową zakończyły: podpisanie 7 maja 1945 roku w Reims aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy, z wejściem w życie 8 maja 1945 roku, które zakończyło działania wojenne w Europie i akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii podpisany 2 września 1945 roku.